Právní blog

Přinášíme Vám nejnovější právní novinky a další články o zajímavých právních tématech z oblasti byznysu.

Startups

GDPR vs. CCPA

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a kalifornský zákon o ochraně spotřebitele z roku 2018 (ďalej len „CCPA“) mají stejný účel, a to zaručit a poskytnout adekvátní ochranu fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů.

PŘEJÍT NA ČLÁNEK
Startups

Investiční kola

Podle stádia, ve kterém se startup nachází, můžeme rozlišovat 6 základních investičních kol. Různí investoři (včetně VC fondů) se obyčejně specializují na konkrétní stádia investicí (typicky raná stádia – Seed až Series A versus pozdní stádia – od Series B). Mezi koly nejsou jasně stanovené hranice, a proto se mohou částečně překrývat.

PŘEJÍT NA ČLÁNEK
Startups

Práce načerno v SR

Nelegální práce (práce načerno) je práce, která spňuje kritéria závislé práce, je vykonávaná jakoukoliv osobou (např. živnostníkem) pro podnikatele nebo společnost, ale mezi takovými osobami neexistuje žádný zaměstnanecký nebo jiný pracovněprávní vztah (namísto toho je uzavřená smlouva podle občanského nebo obchodního práva).

PŘEJÍT NA ČLÁNEK
Startups

Konvertibilní úvěr vs. Odkoupení podílu (equity round)

Tradičním způsobem vstupu do společnosti je nabytí podílu. Tento vstup si vyžaduje přípravu rozsáhlejší korporátní dokumentace, stojí víc a trvá déle. Na druhou stranu obě strany ví, do čeho jdou. Přímý vstup se využívá hlavně v pozdějších investičných kolech (od Series A a dál). V CEE regionu se často využívá také v angel roundě.

PŘEJÍT NA ČLÁNEK

Poslechněte si také náš právní podcast

Poslechněte si obsah Playbooku při cestování. Savvy by Sparring odhaluje příběhy úspěšných zakladatelů startupů, investorů a dalších hráčů startupového ekosystému, jakož i právní výzvy, kterým na své cestě čelí.