Hospodářský rok

Období nepřetržitě po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíců, které není shodné s kalendářním rokem.

Uplatňuje se písemným oznámením daňovému úřadu (na Slovensku do 30 dnů od vzniku účetní jednotky (společnosti) nebo nejméně 15 dnů před změnou účetního období a v ČR nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období). Účetní období, které je hospodářským rokem, musí účetní jednotka uplatňovat minimálně po jedno účetní období.

Důvodem volby hospodářského roku za účetní období bývá reflektování přirozeného hospodářského cyklu (sezóny) nebo přizpůsobení se zahraniční mateřské společnosti.

Posted