Přednostní právo (Pre-emption Right)

Toto právo umožňuje existujícím společníkům/akcionářům přednostně nabýt obchodní podíl (při zvyšování základního kapitálu) anebo akcie (při jejich nové emisi) dříve, než se mohou nabídnout třetí osobě.

Posted