Osobní údaje

Jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor, nebo odkazem na jeden či víceré prvky, které jsou specifické pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní anebo sociální identitu této fyzické osoby.

Příklady osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail (i pracovní sestávající se ze jména a příjmení a názvu společnosti), věk, informace o vzdělání, místě, ve kterém pracuje, údaj o chování se a jednání konkrétní osoby, přezdívka (pokud se údaj dá spojit s konkrétní fyzickou osobou), údaje o zdraví.

Posted