Patent

Ochranný dokument, který dává výlučné právo jeho majiteli na využívání vynálezu po určitou dobu. Uděluje se na vynálezy z veškerých oblastí techniky, které jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné. Patentovat je možné nejen nové výrobky, zařízení a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí.

Posted