Smlouva o poskytnutí servisních služeb (SLA)

Pro zabezpečení funkčnosti a údržby digitálních produktů se s poskytovatelem servisu uzavírá smlouva o poskytnutí servisních služeb (SLA).

Smlouva obvykle definuje požadovaný rozsah funkčnosti produktu, časové nároky na jeho údržbu a rychlost oprav incidentů a taktéž rozdělí odpovědnost za funkčnost a údržbu digitálního produktu mezi objednatele a poskytovatele.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Zmluva o poskytnutí servisných služieb (.docx)
Jazyk:
Slovenský
Jurisdikce:
SK
Slovenský SK
Title
Service Level Agreement (.docx)
Jazyk:
Anglický
Jurisdikce:
SK
Anglický SK
Posted