Krypto právo

Plánujete založiť svoj krypto biznis?  

Každý krypto produkt má svoje právne špecifiká, či už vytvárate peňaženky („custodial“ a „non-custodial“), burzy (umožňujúce prevod krypto na krypto alebo krypto na fiat), NFT burzy, „staking“ a „mining“ produkty, generátory tokenov, launchpady alebo iné krypto produkty.

Odpovieme vám na základné otázky, ktoré by si mal vyjasniť každý krypto zakladateľ pri rozbiehaní svojho biznisu, a predstavíme vám, ako ho nastaviť tak, aby bol úspešný.

1. Definujte svoj krypto produkt

Základom všetkého je váš produkt. Od špecifikácie produktu môže závisieť rozhodnutie, kde vašu spoločnosť založíte a či budete pre váš produkt potrebovať licenciu alebo registráciu. Aj malá zmena produktu týkajúca sa napr. zhromažďovania a spracúvania údajov môže znamenať súlad alebo nesúlad s reguláciou ochrany osobných údajov, KYC („Know Your Customer“) a AML („Anti-Money Laundering“). Rovnako aj miera kontroly nad produktom (t.j. aký vplyv majú zakladatelia alebo spoločnosť na produkt v čase) je dôležitá a môže ovplyvniť prípadnú právnu zodpovednosť spoločnosti a zakladateľov.

Pre regulátora sú dôležité skutočné vlastnosti vášho produktu a nie to, ako ho prezentujete a označujete. Preto je najdôležitejšie, čo váš produkt robí v praxi.

Otázky, ktoré vám pomôžu definovať váš produkt, sú rozobraté nižšie v bode 4.

2. Regulácia

Technológia blockchain má za cieľ zaviesť siete bez hraníc, kde smart kontrakty určujú, čo sa v danom okamihu stane, a to bez zásahov tretích strán. ALE, aj keď „on-chain“ svet (blockchain ledger) je ťažko regulovateľný, regulátori môžu stále ovplyvňovať „off-chain“ svet (zakladateľov, spoločnosti, poskytovateľov internetových služieb, atď.).

Kde založiť svoju krypto spoločnosť?

Zákony upravujúce krypto oblasť sa v jednotlivých krajinách líšia. To, ktorá jurisdikcia je pre vás tá pravá, bude závisieť od vášho produktu. V niektorých krajinách je tiež potrebné zvážiť praktické aspekty podnikania.

Ak si vyberiete krajinu A bez krypto regulácie a očakávate jednoduchšie fungovanie ako v krajine B, ktorá má krypto reguláciu, môže sa vám to vypomstiť. Stav v krajine A často nie je trvalý a prináša preto určitú mieru neistoty ohľadom regulatórnych zmien. To môže mať negatívny vplyv tak na vývoj vášho produktu, ako aj na potenciálnych investorov. Bez zákonných pravidiel neviete, čo môžete očakávať, ani to, aká je prax v postupoch úradov. To prináša potrebu pripraviť sa na viacero scenárov a teda aj vyššie náklady.

Vo väčšine prípadov je lepšie vybrať si krajinu s jasnejším regulačným rámcom týkajúcim sa krypto a blockchainového priestoru (napr. Estónsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko) alebo krajiny bez špecifickej kryptoregulácie, ale aspoň so všeobecne predvídateľným právnym systémom (napr. Slovensko, Česká republika a Nemecko), ako krajiny, ktoré neregulujú takmer žiadnu oblasť (napr. Kajmanské ostrovy).

Pokiaľ si vyberiete krajinu bez špecifickej kryptoregulácie, ale s bohatou a preverenou reguláciou v iných oblastiach, získate aspoň istý rozsah právnych pravidiel („šedú zónu“) a rozhodovacej praxe úradov, v rámci ktorých sa môžete pohybovať. Neistota potom spočíva v otázke, ako blízko sa dostanete k „hrane“ toho, čo je ešte povolené. Na druhej strane, prístup „akákoľvek krypto regulácia je lepšia ako žiadna kryptoregulácia“ nie je nevyhnutne riešením pre každého a nemusí dobre fungovať pre DeFi alebo DAO projekty. Tieto koncepty sú totiž pre existujúce legislatívne rámce väčšinou stále neznáme a akékoľvek pokusy o ich štruktúrovanie podľa tradičných právnych konceptov môžu viesť k nefunkčnosti projektu.

A nakoniec, pôsobenie v rámci jurisdikcie, v ktorej vláda podporuje vývoj blockchainu (napr. Lichtenštajnsko so špecializovanou legislatívou, Lichtenštajnský zákon o blockchaine), vám môže priniesť jasnejší obraz o tom, aké sú limity pre váš produkt, no na druhej strane tiež často znamená určité obmedzenia a dodatočnú administratívu.

Ak to zhrnieme, kľúčovým je nájsť správnu rovnováhu medzi primerane liberálnym regulačným priestorom, ktorý umožňuje vášmu biznisu rásť, a dostatočnou mierou istoty, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa toho, čo je dovolené a ako môžete legálne podnikať.

Registrácie a licencie

Registrácie, licencie a špeciálne živnosti na krypto produkty využívajú štáty za účelom zabezpečenia dodržania požiadaviek pre určité typy produktov. Požiadavky sa v rôznych krajinách líšia a licenciu získanú v jednej krajine často nie je možné len tak preniesť do iných krajín.

Doporučujeme začať plánovať dopredu, pretože získanie licencie alebo podanie žiadosti o registráciu môže trvať niekoľko mesiacov. V závislosti od jurisdikcie môže tiež získanie licencie vyžadovať dokladovanie rôznych dokumentov, ako je občiansky preukaz alebo povolenie na pobyt. Nesprávne vyplnená žiadosť môže naviac spomaliť alebo dokonca spôsobiť zamietnutie žiadosti úradmi.

EstónskoLicencia pre služby spojené s uchovávaním a výmenou kryptomien
NemeckoLicencia pre úschovu a obchodovanie s kryptomenami
LitvaLicencia pre službu virtuálnej (krypto) menovej peňaženky
Česká republikaOsobitné živnostenské oprávnenie na poskytovanie služieb spojených s virtuálnymi aktívami
ŠpanielskoRegistrácia na centrálnej banke pre poskytovanie služieb krypto úschovy alebo výmeny virtuálnej meny za fiat menu a naopak

Príklady krajín a krypto projektov, na ktoré potrebujete licenciu alebo registráciu. Požiadavky uvedené vyššie sú aktuálne k máju 2022.

Tzv. „regulatory sandboxes“ (umelé prostredie vytvorené a kontrolované štátom) poskytujú startupom, začínajúcim podnikateľom a etablovaným spoločnostiam možnosť vyskúšať si svoj produkt (častokrát v limitovanej verzii) bez toho, aby museli byť splnené všetky zákonné požiadavky. Regulátor v nich vykonáva dohľad a pomáha so splnením zákonných požiadaviek. Regulatory sandboxes teda umožňujú spotrebiteľom otestovať softvér ešte pred jeho uvedením na trh. Medzi krajiny, ktoré vytvárajú tieto sandboxy, patria napríklad Spojené kráľovstvo, Singapur, Spojené arabské emiráty, Rakúsko, Austrália a v USA – Arizona, Wyoming, Utah a Kentucky. Sandboxy sú tiež vhodné pre úplne najskoršie fázy a nápady, pretože majú malé alebo žiadne vstupné požiadavky. Napríklad v Arizone sa môžu programu zúčastniť spoločnosti bez toho, aby tam mali sídlo alebo zamestnancov.

Anonymita krypta

KYC a AML regulácia sa aplikuje na väčšinu krypto projektov a vo väčšine jurisdikcií. Historicky sa regulácia AML zameriavala väčšinou na banky a iné tradičné finančné inštitúcie. Kryptomeny, DeFi a ďalšie blockchain produkty sa však dostali na mainstreamový trh a regulátori sa tak začali čoraz viac zaoberať tým, ako rozšíriť AML povinnosti aj na krypto produkty.

A práve AML povinnosti, ktoré zahŕňajú aj KYC, sú pre krypto produkty často problémové. Ak sa na váš produkt budú vzťahovať, môžete mať povinnosť identifikovať svojich užívateľov, uchovávať všetky súvisiace dokumenty a na vyžiadanie ich poskytnúť štátnym orgánom. V dôsledku toho budete musieť nájsť spôsob, ako efektívne overiť účastníkov vašej blockchainovej siete a získať o nich potrebné informácie. Pri už rozbehnutých produktoch je niekedy nemožné týmto povinnostiam vyhovieť, nakoľko blockchain vychádza práve z nemennosti a preto zmeny vedúce k možnosti identifikovať účastníkov nemusia byť technicky možné. Je preto nutné na nich pamätať už pri vývoji. 

Keď je blockchainový projekt prepojený s finančným trhom, existuje vysoká šanca, že sa na ňho AML a KYC povinnosti vzťahovať budú (najmä kvôli možnej klasifikácii použitého tokenu ako security tokenu a následného uplatňovaniu zákonov týkajúcich sa cenných papierov).

Keď je blockchainový projekt prepojený s finančným trhom, existuje vysoká šanca, že sa naň budú vzťahovať AML a KYC povinnosti, a to najmä kvôli možnej klasifikácii použitého tokenu ako security tokenu a následného uplatňovania zákonov týkajúcich sa cenných papierov.

Úrady, ktoré sa aktívne zaoberajú krypto oblasťou, sú napríklad FINTRAC v Kanade; FinCEN, OCC, SEC a CFTC v USA, FCA vo Spojenom kráľovstve, MAS v Singapure, BaFin v Nemecku, FAÚ v Českej republike, EBA v Európe alebo globálny FATF.

Porušenie AML regulácie môže mať za následok trestné aj občianskoprávne sankcie, pokuty a tresty odňatia slobody (príkladom môže byť spoločnosť BitMex, ktorej bola uložená pokuta 100 miliónov dolárov). Spoločnosti, u ktorých sa zistí porušenie AML predpisov, tiež často utrpia reputačnú ujmu, prípadne musia ďalej fungovať v rámci obmedzení uložených príslušnými orgánmi (napr. so zmrazenými účtami).

Regulácia v EU a USA

V EÚ ani v USA zatiaľ nie je v krypto oblasti vytvorené harmonizované regulatórne prostredie.

Čo by v EÚ mohlo priniesť väčšiu harmonizáciu, je MiCA (Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami). MiCA je súčasťou stratégie EÚ v oblasti digitálnych financií a snaží sa harmonizovať krypto oblasť tak, aby zaviedla jasné a prenosné licencovanie, t.j. licencie získané v jednom štáte umožnia využívať produkt aj v iných štátoch EÚ. MiCA by umožnila spoločnostiam fungovať v celej EÚ podľa rovnakých pravidiel a tiež by zvýšila štandardy ochrany spotrebiteľa. Aj keď MiCA vstúpi do platnosti najskôr v roku 2024, odporúčame sledovať vývoj a zmeny v tejto iniciatíve a vytvárať produkty tak, aby boli s touto reguláciou už v súlade.

Naopak, v USA nie sú podobné harmonizačné snahy zatiaľ prítomné. Regulácia v jednotlivých štátoch sa líši a často tam dochádza k stretu medzi štátnymi a federálnymi zákonmi. Niektoré štáty krypto oblasť masívne podporujú (napr. Wyoming), zatiaľ čo iné sú zdržanlivejšie (napr. New Jersey). V praxi sú štandardy najčastejšie nastavované federálnymi autoritami, ako je SEC. USA sú vo všeobecnosti jednou z krajín s najaktívnejšími regulátormi (SEC sa zapája do krypto sporov od roku 2013) a regulácia sa rýchlo vyvíja (napr. svetové prvenstvo v regulácii DAO má Wyoming).

3. Tokenizácia

Token je špeciálne digitálne aktívum. Predstavuje obchodovateľné aktívum alebo právo k úžitku, ktoré sa nachádza na blockchaine. Tokeny je možné použiť na rôzne účely, napr. ako investíciu, na uchovanie hodnoty, na vytvorenie práva na konkrétnu službu alebo produkt alebo práva podieľať sa na správe blockchainovej siete.

Inými slovami, token je vyjadrením konkrétneho práva. Môže ísť o:

 • právo ovplyvňovať budúcnosť blockchain protokolu alebo aplikácie (napr. právo podieľať sa na správe blockchain siete),
 • vlastnícke právo na aktívum („asset“), či už digitálne alebo reálne (ako NFT), alebo
 • právo na určitý úžitok („utility“), ako napríklad právo na prenájom výpočtovej sily v Golem Network).

Hlavnými kategóriami tokenov sú:

 • tzv. „utility“ tokeny – poskytujú právo na prístup a užívanie digitálnej aplikácie alebo služby,
 • tzv. „payment“ tokeny – používajú sa na platenie, a
 • tzv. „security“ (asset) tokeny – predstavuje krypto ekvivalent tradičných cenných papierov, ako sú akcie a dlhopisy.

Security tokeny

Ak plánujete vydanie tokenu, vždy je nutné si v prvom rade overiť, o aký typ tokenu by išlo. Ak by išlo o tzv. security token, výrazne sa tým zvyšujú regulačné požiadavky, napr. potreba zabezpečiť súlad s AML povinnosťami, potreba zainvolvovať profesionálnych správcov, potreba zverejnenia prospektu pred ponukou vášho tokenu, atď.

V rôznych fázach vývoja produktu sa môže klasifikácia tokenu meniť. Môže to byť z dôvodu zmeny miery decentralizácie alebo z dôvodu, že váš token začne v priebehu času podliehať ďalším jurisdikciám, pričom v niektorých z nich bude klasifikovaný ako security token.

Pozornosť je nutné venovať nielen zákonom štátu, v ktorom sídlite, ale tiež zákonom štátov užívateľov vášho produktu. To niekedy vedie k rozhodnutiu zakázať prístup užívateľom z jurisdikcií, kde sú zákony prísnejšie a úrady pomerne aktívne, napr. z USA.

Utility tokeny

V prípade utility tokenov si dajte pozor, aby ste užívateľom nesľubovali žiadne úroky, podiely na zisku alebo iné kompenzácie (ako je to pri akciách alebo dlhopisoch). Dôvodom je riziko klasifikácie takýchto tokenov ako security tokenov. Dokonca aj zmienka v reklamných materiáloch o akejkoľvek vyhliadke zisku môže v niektorých štátoch, napr. USA, viesť ku klasifikácii tokenu ako security tokenu.

Jednoduché označenie tokenu ako „utility token“ nestačí pre vylúčenie klasifikácie utility tokenu ako security tokenu, pre posúdenie je dôležité jeho reálne využitie. Ak utility token nie je klasifikovaný ako security token, bude produkt podliehať menšiemu množstvu regulácií (väčšinou pôjde o otázky týkajúce sa občianskeho práva, práva na ochranu spotrebiteľa a všeobecných obchodných podmienok).

4. Dôležité otázky, ktoré je potrebné si vyjasniť  

Nasledujúce otázky vám môžu pomôcť definovať váš produkt a zákonné požiadavky, ktoré sa môžu uplatňovať.

Nastavenie produktu

Je produkt plne decentralizovaný, plne centralizovaný alebo kombinácia oboch? Bude mať vaša spoločnosť alebo iné strany možnosť zasahovať do produktu, kontrolovať spojené tokeny alebo fondy alebo mať zásadný vplyv na hlasovanie? Aká bude rola zakladateľov? Budú v budúcnosti spravovať celú sieť, produkt na blockchain ledger len nasadia, alebo pôjde o kombináciu oboch aktivít?

Všetky tieto otázky pomôžu určiť rozsah možnej zodpovednosti zakladateľov a iných spolupracujúcich subjektov v súvislosti s produktom. Dôležitá je miera ich zapojenia v sieti vášho blockchainového produktu. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšia je angažovanosť a vplyv určitej strany (napríklad v oblasti riadenia alebo marketingu), tým väčšia je pravdepodobnosť a miera potenciálnej zodpovednosti.

Užívatelia

Kto budú užívatelia vášho produktu, ste vôbec schopní to určiť? Z ktorých krajín budú vaši užívatelia pochádzať? Dokážete splniť požiadavky AML a KYC? Vytvárate produkt alebo službu, ktorá mieri na B2B alebo B2C podnikanie?

Nejedná sa priamo o krypto právny problém, ale je dôležité ho spomenúť. Ak budú váš produkt využívať spotrebitelia, tak sa bude automaticky aplikovať viacero ich spotrebiteľských práv, a to bez ohľadu na dohodnuté zmluvné podmienky (neprijateľné podmienky, regulácia predaja na diaľku, zodpovednosť za výrobok, atď.).

V tejto oblasti by sme spomenuli predovšetkým užívateľov z USA, ktorí so sebou môžu priniesť celú radu regulatórnych povinností (napr. povinnosť registrácie v SEC). Kvôli aktivite SEC a iných amerických vládnych organizácií (napr. konanie voči spoločnostiam Telegram, DAO network a Kik) je zložité vydávať tokeny pre produkty, do ktorých sú zapojené aj osoby z USA.

Monetizácia

Aký je plánovaný model monetizácie? Je realizovateľný z právneho a daňového hľadiska?

Už na začiatku je potrebné vymyslieť stratégiu ohľadom toku peňazí do projektu, ale tiež vedieť, ako peniaze dostať z projektu späť (hlavne k zakladateľom).

Jurisdikcia

V akej krajine (jurisdikcii) bude vaša spoločnosť pôsobiť?

Väčšinou nezáleží na tom, kde máte sídlo formálne („na papieri“). Namiesto toho sa regulátori často zaujímajú o vašu reálnu činnosť a podnikateľskú aktivitu v danej krajine (napr. odkiaľ sa vaši užívatelia pripájajú, kde pracujete vy a odkiaľ vyvíjajú produkt vaši developeri), a to najmä pokiaľ ide o aplikáciu zákonov týkajúcich sa daní, ochrany spotrebiteľa, pracovného práva alebo duševného vlastníctva).

5. Ďalšie zdroje

Existuje viacero dobrých zdrojov poskytujúcich obsah súvisiaci s blockchain a krypto problematikou, kde sa môžete dozvedieť viac:

 • Kraken popisuje, ako fungujú niektoré najväčšie krypto projekty a poskytuje tak dobrú inšpiráciu.
 • Binance Academy poskytuje užitočné informácie o všetkých blockchain a krypto témach. Či už ste krypto nováčik alebo veterán, vždy tam nájdete niečo užitočné.
 • Coinbase Academy je zameraná pre začínajúcich krypto nadšencov. Obsahuje sprievodcov a vysvetlivky k pochopeniu základných pojmov.
 • The European Union Blockchain Observatory and Forum predstavuje kvalitný projekt s podporou EÚ, kde nájdete detailné a pokročilé štúdie na krypto témy.
 • Spotify kanál Coin Bureau obsahuje stovky epizód o krypto novinkách, veľkých kauzách a ďalších informáciách na krypto témy.
Posted
Feedback
Našli ste, čo ste hľadali?

Dajte nám vedieť, či je pre Vás obsah relevantný.

Vyplniť rýchly dotazník