Krypto právo

Naposledy aktualizováno v červenci 2023

Plánujete založit svůj krypto nebo web3 byznys? 

Každý konkrétní krypto nebo web3 produkt, jako jsou peňaženky (custodial and non-custodial), burzy (ať už umožňující převod krypto na krypto nebo krypto na fiat), NFT burzy, staking a mining produkty, generátory tokenů, launchpady a mnoho dalších, má svoje právní specifika. 

Odpovíme vám na základní otázky, které by si měl položit každý zakladatel při rozbíhání svého web3 byznysu a představíme vám, jak si ho nastavit tak, aby jste uspěli.

1. Definujte svůj krypto/web3 produkt

Základem všeho je váš produkt. Na specifikaci produktu může záležet rozhodnutí, kde vaši společnost založíte nebo jestli budete pro váš produkt potřebovat speciální licenci nebo registraci. I malá změna produktu týkající se např. shromažďování a zpracování osobních údajů může znamenat soulad, nebo nesoulad s regulací ochrany osobních údajů, KYC („Know Your Customer“) a AML („Anti-Money Laundering“). Stejně tak i míra kontroly nad produktem (t.j. jaký vliv mají zakladatelé nebo společnost na produkt v čase) je důležitá a může ovlivnit případnou právní odpovědnost společnosti a zakladatelů.

Regulátor se dívá na skutečné vlastnosti vašeho produktu, nikoliv jak jej prezentujete. Proto je nejdůležitější, co váš produkt dělá v praxi.

Otázky, které vám pomohou definovat váš produkt, jsou popsány níže v bodě 4.

2. Regulace

Technologie blockchain umožňuje zavedení sítě bez hranic, kde smart kontrakty určují, co se stane v daném okamžiku, a to bez zásahu třetích stran. ALE i když „on-chain“ svět (blockchain ledger) je těžko regulovatelný a je těžké zápisy měnit, regulátoři mohou stále ovlivňovat „off-chain“ svět (zakladatele, společnosti, poskytovatele internetových služeb atd.). 

Kde založit svoji krypto/web3 společnost?

Zákony, které upravují krypto nebo web3 oblast, se liší stát od státu. To, která jurisdikce je pro vás ta pravá, bude záviset na vašem produktu nebo službě. V některých zemích je také třeba zvážit praktické aspekty podnikání.

Pokud si vyberete zemi A bez krypto regulace a očekáváte snažší fungování než v zemi B s kryptoregulací, může se vám to vymstít. Toto zákonné vakuum není trvalé a přináší míru nejistoty, kdy vláda a další regulátoři mohou svůj přístup změnit. To může mít negativní vliv jak na vývoj produktu, tak na potenciální investory. Bez zákonných pravidel nevíte, co můžete očekávat a ani jaké jsou postupy úřadů. To přináší nutnost připravit se na více scénářů, a tedy i vyšší náklady.  

Ve většině případů je lepší zvolit zemi s jasnějším regulačním rámcem týkajícím se krypto oblasti blockchainu (např. Estonsko, Lichtenštejnsko či Švýcarsko) nebo země bez specifické krypto regulace, ale alespoň s předvídatelným právním systémem obecně (např. Slovensko, Česká republika či Německo) než země, které neregulují téměř žádnou oblast (např. Kajmanské ostrovy). 

Pokud si vyberete zemi bez specifické kryptoregulace, ale s bohatou a prověřenou regulací v jiných oblastech, získáte alespoň určitý rozsah právních pravidel (šedou zónu) a rozhodovací praxe úřadů, v jehož rámci můžete působit. Nejistota pak spočívá v otázce, jak blízko se dostanete k „hraně” toho, co je ještě povolené. Na druhou stranu přístup „jakákoli kryptoregulace je lepší než žádná kryptoregulace” nemusí být nutně univerzálním řešením a nemusí plně fungovat pro projekty DeFi nebo DAO, protože tyto koncepty jsou pro stávající legislativní rámce stále většinou neznámé a jakýkoli pokus o jejich strukturování podle tradičních právních konceptů může vést k nefunkčnosti projektu.

A konečně, působení v jurisdikci, kde vláda podporuje rozvoj blockchainu (například Lichtenštejnsko se specializovanou legislativou, Lichtenštejnským zákonem o blockchainu), vám může přinést jasnější obraz o tom, jaké jsou limity pro váš produkt, ale na druhou stranu často znamená určitá omezení a dodatečnou administrativu. 

Shrneme-li to, klíčovým je zde nalezení rovnováhy mezi přiměřeně liberálním regulačním prostorem, který umožní vašemu podnikání růst, a dostatečnou mírou jistoty, pokud jde o otázky, co je povoleno a jak legálně podnikat.

Registrace a licence

Registrace, licence a speciální živnosti u krypto produktů využívají státy, aby zabezpečily dodržování požadavků pro určitý typ produktů. Požadavky na licence a registrace se v jednotlivých zemích liší a licenci získanou v jedné zemi často nelze jen tak přenést do jiných zemí.

Doporučujeme začít plánovat dopředu, protože proces získání licence nebo podání žádosti o registraci může trvat několik měsíců. V závislosti na jurisdikci může získání licence vyžadovat doložení různých dokumentů, jako je občanský průkaz nebo povolení pobytu. Špatně vyplněná žádost může navíc zpozdit nebo dokonce způsobit zamítnutí žádosti úřady.

EstonskoLicence pro určité činnosti, včetně poskytování služeb souvisejících s uchováváním a směnou kryptoměn, provádění transakcí jménem klienta nebo na jeho účet nebo poskytování služeb prvotní nabídky kryptoměn („initial coin/token offering”).
NěmeckoLicence pro úschovu a obchodování s kryptoměnami
LitvaLicence pro služby virtuální (krypto) měnové peněženky
Česká republikaSpeciální živnostenské oprávnění pro poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem
Příklady zemí a krypto projektů, pro které potřebujete licenci, živnostenské oprávnění nebo registraci. Výše uvedené požadavky jsou aktuální k dubnu 2023.

Tzv. „regulatory sandboxes“ (prostředí vytvořené a kontrolované vládami) poskytují začínajícím podnikatelům, startupům i zavedeným společnostem možnost vyzkoušení produktu (často v limitované verzi), aniž by museli splňovat všechny zákonné požadavky. Dále zde regulátor vykonává dohled a pomůže ve splnění zákonných požadavků. Regulatory sandboxes tedy umožňují spotřebitelům otestovat software ještě před jeho uvedením na trh. Mezi státy, které tyto sandboxy vytvářejí, patří například Spojené království, Singapur, Spojené arabské emiráty, Rakousko, Austrálie a USA – Arizona, Wyoming, Utah a Kentucky. Sandboxy jsou vhodné také pro nejranější fáze a nápady, protože mají malé nebo žádné vstupní požadavky (například v Arizoně se mohou programu účastnit společnosti bez toho, aby tam měly sídlo anebo zaměstnance).

Anonymita krypta

KYC a AML regulace se aplikuje na mnoho krypto produktů ve většině států. Historicky se regulace AML zaměřovala především na banky a další tradiční finanční instituce. Kryptoměny, DeFi a další blockchain produkty se ale dostaly do mainstreamu a politici se začali touto oblastí více zabývat. Postupně se tedy rozšiřují AML povinnosti na více a více krypto produktů.

A právě AML povinnosti, které zahrnují i KYC, jsou pro krypto produkty často problémové. Pokud se na váš produkt budou vztahovat, budete mimojiné muset identifikovat své uživatele, uchovávat všechny další související dokumenty a na požádání je poskytnout státním orgánům. V důsledku toho budete muset najít způsob, jak efektivně ověřit účastníky vaší blockchainové sítě a získat o nich potřebné informace. Při už rozjetých produktech je někdy až nemožně vyhovět těmto povinnostem (premisa blockchain je právě neměnitelnost a změny pro zavedení identifikace nemusí být technicky možné) a proto je nutné na to pamatovat již při vývoji. 

Kdykoli se krypto produkt propojuje s finančním trhem, pravděpodobnost AML a KYC povinností roste (hlavně díky možné klasifikaci použitých tokenů a aplikování regulace dopadající na cenné papíry).

Úřady, které se krypto oblastí zabývají jsou například FINTRAC v Kanadě; FinCEN, OCC, SEC a CFTC v USA; FCA ve Spojeném království; MAS v Singapuru; BaFin v Německu; FAÚ v České republice; EBA v Evropě nebo globální FATF.

Porušení předpisů AML může mít za následek trestní a další sankce, peněžní pokuty a tresty odnětí svobody (příkladem může být BitMex s pokutou od FinCEN 100 milionů dolarů). Společnosti, u nichž se zjistí, že porušily regulaci AML také často utrpí velkou reputační újmu, případně jim autority mohou uložit další omezení pro podnikání (např. zmrazení účtů).

Regulace v EU a USA

V EU ani USA zatím není harmonizované regulační prostředí.

Co by mohlo přinést větší harmonizaci v EU, je MiCA (nařízení o trzích krypto-aktiv). MiCA je součástí strategie EU v oblasti digitálních financí a snaží se harmonizovat krypto oblast tak, aby zavedla jasné a přenosné licencování, t.j. licence získaná v jednom státě umožní využívání produktu i v jiných státech EU. MiCA by umožnila společnostem působit v celé EU podle stejných pravidel a také by zvýšila standardy ochrany spotřebitele. Ačkoli MiCA vstoupí v platnost nejdříve v roce 2024, doporučujeme sledovat vývoj a změny v této iniciativě a vytvářet produkty, které budou v souladu s touto regulací.

Naopak v USA zatím podobné harmonizační snahy nejsou přítomné. Regulace se liší mezi jednotlivými státy a často tam dochází ke střetu mezi státními a federálními zákony. Některé státy krypto oblast masivně podporují (např. Wyoming), jiné jsou zdrženlivější (např. New Jersey). V praxi standardy stanovují nejčastěji federální autority, jako je SEC. USA obecně patří k zemím s nejaktivnějšími zákonodárci (SEC se zabývá kryto oblastí již od roku 2013) a regulace se rychle vyvíjí .

3. Tokenizace

Token je speciální digitální aktivum. Představuje obchodovatelná aktiva nebo práva k užitku, které se nacházejí v blockchainu. Tokeny lze použít k různým účelům (např. k investici, k uchování hodnoty, ke vzniku práva na určitou službu nebo produkt nebo práva podílet se na správě blockchainové sítě).

Jinými slovy, token je vyjádřením určitého práva. Může to být právo ovlivnit budoucnost blockchain protokolu nebo aplikace (například právo podílet se na správě blockchain sítě), vlastnické právo k aktivu („asset“), ať už digitálnímu nebo reálnému (například NFT), nebo právo na určitý užitek („utility“), kterým se rozumí právo používat digitální aplikaci.

Hlavní kategorie tokenů jsou:

 • tzv. utility tokens – dávají právo na přístup a užití digitálního produktu nebo služby,
 • tzv. payment tokens – používají se pro placení a 
 • tzv. security (asset) tokens – jedná se o krypto ekvivalent tradičních cenných papírů jako jsou akcie a dluhopisy.

Security token

Pokud plánujete vydání tokenu, je nutné si nejprve prověřit, o jaký typ tokenu se jedná. Pokud by se jednalo o tzv. security token výrazně se tím zvyšují regulatorní požadavky, např. je potřeba zabezpečit soulad s AML, nutnost profesionálních správců, zveřejnění prospektu před nabídkou vašeho tokenu, atd.

V různých fázích vývoje produktu se klasifikace vašeho tokenu může měnit. Může to být způsobeno změnou úrovně decentralizace nebo tím, že váš token začne časem podléhat jiným jurisdikcím, z nichž některé jej budou klasifikovat jako security token.

Výzvou také je, že je potřeba sledovat nejen zákony státu, ve kterém sídlíte, ale také regulaci státu uživatelů vašeho produktu. To někdy vede k rozhodnutí zakázat přístup uživatelům z jurisdikce, kde jsou zákony přísnější a úřady poměrně aktivní, např. z USA.

Utility token

V případě tvorby utility tokenu je třeba se vyvarovat poskytnutí různých úroků, podílů na zisku nebo jiných kompenzací uživatelům (jako je tomu u dividend nebo dluhopisů). Důvodem je riziko klasifikace takových tokenů jako security tokenů a související regulace. Dokonce i zmínka v reklamních materiálech o jakémkoli zajištění zisku pro uživatele může v některých státech vést ke klasifikaci tokenu jako security tokenu (například v USA).

Pouhý popis tokenu jako “utility token“ nestačí pro vyloučení klasifikace tokenu jako security token, pro posouzení je důležité jeho reálné využití. Když bude váš token klasifikován jako utility token a nikoliv jako security token, bude produkt podléhat menší regulaci (většinou jde o tradiční otázky občanského práva, práva na ochranu spotřebitele a všeobecných obchodních podmínek).

4. Důležité otázky, které je potřeba si vyjasnit

Následující otázky vám mohou pomoci při definování produktu a zákonných požadavků, které se můžou uplatňovat.

Nastavení produktu

Je produkt plně decentralizovaný, plně centralizovaný, nebo se jedná o kombinaci obojího? Bude mít vaše společnost nebo jiné strany možnost do produktu zasahovat, kontrolovat spojené tokeny nebo fondy a mít zásadní vliv na hlasování? Jaká bude role zakladatelů? Budou v budoucnu spravovat celou síť, produkt pouze nasadí na blockchain ledger, nebo půjde o hybrid obojího? 

Všechny tyto otázky pomohou v určení potenciální odpovědnosti zakladatelů a dalších spolupracujících subjektů v souvislosti s produktem. Důležitá je míra zapojení subjektů, které jsou přítomny v síti vašeho blockchainového produktu. Obecně platí, že čím větší je zapojení a vliv určité strany (například v oblasti řízení, marketingu nebo propagace), tím větší je pravděpodobnost a míra potenciální odpovědnosti.

Uživatelé

Kdo budou uživatelé vašeho produktu, jste vůbec schopni to určit? Z jakých zemí budou uživatelé pocházet? Dokážete splnit požadavky AML a KYC? Vytváříte produkt nebo službu, která míří na B2B nebo B2C podnikání?

Nejedná se přímo o krypto právní problém, ale je důležité jej zmínit. Pokud budou váš produkt využívat spotřebitelé, tak řada jejich práv platí bez ohledu na dohodnuté smluvní podmínky (nepřiměřené podmínky, regulace obchodu uzavřeného na dálku, odpovědnost za výrobek atd.).

V této oblasti bychom zmínili především uživatele z USA, kteří s sebou mohou přinést řadu regulačních povinností (např. nutnost registrace u SEC). Vzhledem k aktivitě SEC a dalších amerických vládních agentur je obtížné generování tokenů pro produkty, do kterých jsou zapojeny i osoby z USA.

Monetizace

Jaký je plánovaný model monetizace? Je z právního a daňového hlediska proveditelný?

Již na začátku je potřeba vyjasnit si strategii toku peněz do produktu, ale také vědět, jak peníze získat z produktu zpět (hlavně k zakladatelům).

Jurisdikce

V jakém státu (jurisdikci) bude vaše společnost působit? 

Obvykle nezáleží na tom, kde máte sídlo formálně (“na papíře“). Místo toho se regulátoři často zabývají vaší reálnou činností a podnikatelskou aktivitou v dané zemi (např. odkud se připojují vaši uživatelé, kde pracujete vy a odkud vaši developeři vyvíjejí produkt), a to zejména z hlediska zákonů týkajících se daní, ochrany spotřebitele, pracovního práva anebo duševního vlastnictví).

5. Decentralizace

Často diskutovanou otázkou je, zda by decentralizované nástroje, jako jsou DAO, měly být regulovány a podléhat nějakému právnímu režimu. Často se také vedou spory o to, jakým typem právnické osoby DAO je a zda by měla mít právní subjektivitu. 

Z právního hlediska je DAO typicky skupina lidí, kteří se za nějakým účelem sdružují pomocí různých digitálních komunikačních nástrojů a společně pak drží finanční prostředky v digitálních měnách. Tento typ organizace nemá právní subjektivitu, což znamená, že jednání jednotlivých členů je jejich vlastní a jejich odpovědnost není omezena. Znamená to také, že taková struktura nemůže mít práva a povinnosti v právním smyslu. 

DAO je nový nástroj organizace lidské činnosti, nikoli nový typ právnické osoby.

DAO je bez právní subjektivity, a proto se může potýkat např. s následujícími problémy:

 • rozsáhlá odpovědnost členů DAO za činnost a aktivity organizace,
 • nemožnost uzavírat smlouvy s potenciálními obchodními partnery,
 • nemožnost zaměstnávat zaměstnance,
 • potíže při otevírání bankovních účtů,
 • nejistá daňová pozice,
 • nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví,
 • nemožnost držet majetek a aktiva.

DAO bez právní subjektivity tak může existovat pouze v omezeném rozsahu. Ke své činnosti a transakcím může využívat decentralizované online prostředí, ale nemůže vstupovat do právních vztahů v tradičním světě.

Provozování DAO je proto vysoce rizikové. Pro zmírnění výše uvedených rizik se doporučuje také zřízení právnické osoby (“legal wrapper“).

6. Další zdroje

Existuje mnoho dobrých zdrojů poskytujících obsah související s blockchain a krypto oblastí, kde se můžete dozvědět více:

 • Kraken’s popisuje fungování některých největších krypto produktů a poskytuje tak dobrou inspiraci. 
 • Binance Academy poskytuje užitečné informace o všech krypto tématech. Ať už jste nováček nebo veterán, vždy je zde možné najít něco užitečného. 
 • Coinbase Academy je určená pro začínající krypto nadšence. Ideální pro pochopení základních pojmů.
 • The European Union Blockchain Observatory and Forum predstavuje, kvalitní projekt s podporou EU, ve kterém najdete více detailní a pokročilé studie na krypto témata. 
 • Metamask Learn vám ukáže, co je web3, proč je pro vás důležitý a jak používat digitální peněženku.
 • Ethereum Learn Hub je vzdělávací průvodce světem blockchainu, který nabízí technické i netechnické články, průvodce a další zdroje.
 • Blockgeeks je komunita poskytující různé zprávy, průvodce a návody týkající se kryptoměn, blockchainu a web3.
Posted
Feedback
Našli jste, co jste hledali?

Dejte nám vědět, jestli je pro Vás obsah relevantní.

Vyplnit rychlý dotazník