Zmluva o výkone funkcie konateľa

Vzťah medzi spoločnosťou a konateľom môže byť upravený zmluvou o výkone funkcie konateľa, ktorá musí byť písomná a schválená valným zhromaždením spoločnosti.

Na základe poskytnutého vzoru sa spoločnosť zaväzuje konateľovi vyplácať mesačnú odmenu. Spoločnosť sa však s konateľom môže dohodnúť aj na bezodplatnom výkone funkcie konateľa.

Viac k odplatnosti funkcie konateľa a zmluve o výkone funkcie konateľa sa dozviete v našom článku Ako zazmluvniť svoj interný tím.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Zmluva o výkone funkcie konateľa (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Smlouva o výkonu funkce jednatele (.docx)
Jazyk
Český
Právo
CZ
Český CZ
Posted