Licenčná zmluva

Ak vytvoríte akékoľvek dielo, môžete iným umožniť jeho používanie licenčnou zmluvou. Vzor licenčnej zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť poskytuje licenciu v najširšom možnom rozsahu, t.j. výhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú na rozsiahle spôsoby použitia diela.

Licencia je odplatná, ale je možné ju udeliť aj bezodplatne, v tom prípade pozor na daňové implikácie.

Viac ku licencii nájdete v manuáli.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Licenčná zmluva (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Licenční smlouva (.docx)
Jazyk
Český
Právo
CZ
Český CZ
Vzor
Licence Agreement (.docx)
Jazyk
Anglický
Právo
SK
Anglický SK
Posted