Dohoda o mlčanlivosti (NDA)

Predtým ako poskytnete tretím osobám (napr. potencionálnym klientom, dodávateľom) akékoľvek informácie ohľadom vášho biznisu, ochráňte si ich v NDA. Jej podpisom sa tretia osoba zaviaže ďalej neposkytovať a nešíriť citlivé informácie, ktoré s ňou budete zdieľať.

Na oplátku sa na to isté zaviažete aj vy, vzor je totiž vzájomnou NDA, t.j. obidve strany zmluvy budú mať po podpise povinnosť zachovávať mlčanlivosť o vymenených citlivých informáciách.

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Dohoda o mlčenlivosti (.docx)
Jazyk
Český
Právo
CZ
Český CZ
Vzor
Dohoda o mlčanlivosti (.docx)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Non-disclosure Agreement (NDA) (.docx)
Jazyk
Anglický
Právo
SK
Anglický SK
Posted