Marketingový GDPR súhlas

Vzor tohto marketingového súhlasu slúži na účely získania GDPR súhlasu so zasielaním newslettera s informáciami o produktoch, službách, podujatiach a iných aktivitách tretích strán, s ktorými spolupracuje váš startup, a to vo forme e-mailovej správy.  

Na zasielanie newslettera súvisiaceho s vašimi vlastnými aktivitami súhlas prijímateľa nepotrebujete, môžete ho zasielať na základe oprávneného záujmu. 

Účel súhlasu získavaného na základe vzorového súhlasu je pomerne špecifický, preto, ak pôjde o iný účel, napr. zasielanie newslettera s iným druhom informácií, bude potrebné znenie súhlasu upraviť.  

Vzor Jazyk Právo
Vzor
Marketingový GDPR súhlas (.doc)
Jazyk
Slovenský
Právo
SK
Slovenský SK
Vzor
Marketing GDPR Consent (.doc)
Jazyk
Anglický
Právo
SK
Anglický SK
Posted