Marketingovy GDPR suhlas

Tento vzor marketingového souhlasu slouží pro účely získání GDPR souhlasu se zasíláním newsletteru s informacemi o produktech, službách, akcích a jiných aktivitách třetích stran, se kterými spolupracuje váš startup, a to ve formě e-mailové zprávy.

K zasílání newsletteru souvisejícího s vašimi vlastními aktivitami souhlas příjemce nepotřebujete, můžete jej zasílat na základě oprávněného zájmu.

Účel souhlasu získávaného na základě vzorového souhlasu je poměrně specifický. Půjde-li proto o jiný účel, např. zasílání newsletteru s jiným druhem informací, bude nutné znění souhlasu upravit.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Marketing GDPR Consent (.doc)
Jazyk:
Anglický
Jurisdikce:
SK
Anglický SK
Title
Marketingovy GDPR suhlas (.doc)
Jazyk:
Slovenský
Jurisdikce:
SK
Slovenský SK
Posted