Smlouva o dílo

Autor může vytvořit dílo pro jinou osobu na základě smlouvy o dílo, přičemž v ní může třetí osobě poskytnout i licenci na jeho využívání. Náš vzor toto umožňuje, přičemž jde o jednoduchou smlouvu, která může být použita na kterýkoliv typ díla (design, počítačový program, text a pod.).

Ve vzoru je zaplacení ceny nastavené jako jednorázová platba po odevzdání díla, přičemž je samozřejmě možné nastavit jiné metody placení, např. postupné placení odměny za jednotlivé části díla (milestones) nebo zálohové platby před dokončením díla.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Smlouva o dílo (.docx)
Jazyk:
Český
Jurisdikce:
CZ
Český CZ
Title
Zmluva o dielo (.docx)
Jazyk:
Slovenský
Jurisdikce:
SK
Slovenský SK
Title
Framework Contract for Work (.docx)
Jazyk:
Anglický
Jurisdikce:
SK
Anglický SK
Posted