Smlouva o zpracování osobních údajů (DPA)

DPA je smlouva mezi správcem osobních údajů (například společností) a zpracovatelem osobních údajů (například externím poskytovatelem služeb).

Smlouva je ve smyslu GDPR typicky potřebná v situaci, kdy má vaše společnost externího poskytovatele služeb, kterému zpřístupňujete vámi shromážděné osobní údaje, a to za tím účelem, aby tento poskytovatel poskytl své služby.

V DPA se mimo jiné určuje účel a doba zpracovávání osobních údajů zpracovatelem jménem správce, druh osobních údajů, které mají být zpracovávány a vymezují se v ní práva a povinnosti obou smluvních stran.

Ve smyslu poskytnutého vzoru zpracovatel není oprávněn přenášet osobní údaje zpracovávané podle DPA do třetích zemí bez předchozího souhlasu správce.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Zmluva o spracúvaní osobných údajov (DPA) (.docx)
Jazyk:
Slovenský
Jurisdikce:
SK
Slovenský SK
Title
Data Processing Agreement (DPA) (.docx)
Jazyk:
Anglický
Jurisdikce:
SK
Anglický SK
Title
Smlouva-o-zpracování-osobních údajů-DPA (.docx)
Jazyk:
Český
Jurisdikce:
CZ
Český CZ
Posted