Dohoda o brigádnické práci studentů (SR)

Na Slovensku může zaměstnavatel dohodu o brigádnické práci studentů uzavřít se žákem střední školy nebo studentem vysoké školy, který nedovršil 26 let. Nedílnou součásti dohody je potvrzení tohoto statusu žáka nebo studenta.

Rozsah prováděných prací může být nejvýše 20 hodin týdně v průměru. Dohoda může být uzavřena nejvýše na dobu 12 měsíců.

Znakem dohody o brigádnické práci studentů je možnost jejího snadného a rychlého ukončení, a to výpovědí bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začína dnem, v němž byla písemná výpověď doručena.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Dohoda-o-brigadnickej-praci-studentov-SK-Sparring-vzor (.docx)
Jazyk:
Slovenský
Jurisdikce:
SK
Slovenský SK

Česku se místo dohody o brigádnické práci studentů nejčastěji používa dohoda o pracovní činnosti.

Posted