Dohoda o mlčenlivosti (NDA)

Předtím než poskytnete třetím osobám (např. potenciálním klientům, dodavatelům) jakékoliv informace ohledně vašeho byznysu, ochraňte si je pomocí NDA. Jejím podpisem se třetí osoba zaváže dále neposkytovat a nešířit citlivé informace, které s ní budete sdílet.

Na oplátku se k tomu stejnému zavážete i vy, vzor je totiž vzájemnou NDA, tj. obě dvě strany smlouvy budou mít po podpisu povinnost zachovávat mlčenlivost o vymezených citlivých informacích.

Title Jazyk: Jurisdikce:
Title
Dohoda o Mlcenlivosti (.docx)
Jazyk:
Český
Jurisdikce:
CZ
Český CZ
Title
Dohoda o Mlcanlivosti (.docx)
Jazyk:
Slovenský
Jurisdikce:
SK
Slovenský SK
Title
Non-disclosure Agreement (NDA) (.docx)
Jazyk:
Anglický
Jurisdikce:
SK
Anglický SK
Posted