Investičné kolá

Podľa štádia, v ktorom sa startup nachádza, môžeme rozlišovať 6 základných investičných kôl. Rôzni investori (vrátane VC fondov) sa obyčajne špecializujú na konkrétne štádia investícii (typicky skoré štádiá – Seed až Series A versus neskoré štádiá – od Series B). Medzi kolami nie sú jasne stanovené hranice, a preto sa môžu čiastočne prekrývať.

  • Angel (Pre-Seed) – neoficiálne pred-kolo investovania, kedy je startup na úplnom začiatku, produkt je vo fáze nápadu a prvé financie (do 50k EUR) poskytujú zakladatelia, prípadne priatelia, rodina a bonitní jednotlivci (friends, family & fools). Profesionálni investori v tomto štádiu spravidla neinvestujú. Investičná dokumentácia je jednoduchá a investíciu je možné sprocesovať v horizonte týždňov. Na získanie investície niekedy stačí aj dobrá prezentácia s excelom. 🙂

  • Seed – prvé oficiálne investičné kolo, v ktorom investujú angel investori a VC fondy špecializované na toto štádium. Investíciu získanú v tomto kole (medzi 50k až 1M EUR) zakladatelia využijú na prieskum trhu (validácia) a vývoj produktu. Investorov často zaujíma demo produktu a tím zakladateľov. Investičná dokumentácia už je štandardizovaná a zložitá. Je dobré, nechať sa zastupovať advokátmi so skúsenosťami z inovačného biznisu. Investíciu sa málokedy podarí skompletizovať za menej ako 3 mesiace. Väčšina startupov skončí práve v tomto štádiu a nedostane sa do Series A.

  • Series A – od startupu sa očakáva čiastočná stabilita, napr. pravidelní zákazníci alebo stabilný príjem (recurring revenueMRR). Financie zo Series A sa použijú na škálovanie, t.j. na zvýšenie počtu zákazníkov, expanziu na nové trhy alebo rozšírenie ponuky produktov. Investorov už oveľa viac zaujíma ekonomika projektu (traction a ROI) a dlhodobá stratégia. Na toto štádium sa zameriavajú väčšie resp. tradičnejšie VC fondy a len málokedy angel investori. Ďalšou alternatívou v tomto štádiu môže byť strategický investor alebo crowdfunding. Výška investície sa môže pohybovať okolo 1M až 10M EUR a investíciu spravidla vedie jeden investor, ktorý investuje väčšinu čiastky. Komplexnosťou a časovo sa investícia podobá seed kolu. Pri strategických investoroch môže investícia zabrať aj rok z dôvodu ťažkopádnosti investora.

  • Series B – startup je na trhu etablovaný, vie preukázať svoj úspech z predchádzajúcich kôl, má dostatok užívateľov a príjmov a ďalšie financie zo Series B využije na agresívnu expanziu. V tomto kole je kľúčové investorom demonštrovať prudký rast. Môže vám pomôcť, ak ste v predchádzajúcich kolách nemali príliš vysokú valuáciu, pretože z nižšej valuácie v seed kole sa rastie jednoduchšie. Proces investície a kľúčoví hráči sú podobní ako v prípade Series A a často tu investujú tí istí investori. Investuje sa okolo 10M až 15M EUR, ale výška sa tu môže v jednotlivých prípadoch veľmi líšiť.

  • Series C a ďalšie – startup je už pomerne úspešný a financie potrebuje na ďalší rast, rozšírenie na nové trhy s novými produktami alebo aj na akvizíciu iných (konkurenčných alebo komplementárnych) spoločností. Okrem VC fondov zameriavajúcich sa na neskoršie štádia tu môžu vstúpiť aj hedge fondy alebo private equity firmy. Častokrát startupy po Series C prestávajú prijímať externé investície, no niektoré pokračujú so Series D, E, F atď. podľa ich možností a potrieb. Je však dôležité pamätať na ďalšie riedenie podielov founderov (dilution). Do týchto kôl sa dostane už len zlomok startupov.

  • Bridge Round (prekleňovacie kolo) – menšie investičné kolo, ktoré môže prebehnúť medzi jednotlivými kolami spomínanými vyššie. Má startupu pomôcť dostať sa do vyššieho štádia a niekedy kompenzuje externé faktory (napr. momentálne korona krízu). Podieľajú sa na ňom typicky súčasní investori startupu, ktorí nechcú stratiť celú investíciu.