Budúcnosť používania iných ako osobných údajov: Návrh aktu o údajoch od Európskej komisie

Prístup k údajom je pre niektoré startupy životne dôležitý. Nový návrh Európskej komisie môže pre spoločnosti, ktoré využívajú iné ako osobné údaje, otvoriť ďalšie príležitosti na inovácie…

Čo je Návrh aktu o údajoch?

Vo februári 2022 bol zverejnený dlho očakávaný Návrh aktu o údajoch, ktorý stanovuje nové pravidlá týkajúce sa toho, kto môže využívať iné ako osobné údaje (akými sú napríklad údaje zo senzorov, údaje o počasí atď., ktoré nie je možné použiť na identifikáciu osoby) generované na európskom trhu. Cieľom aktu o údajoch spolu s aktom o správe údajov je uľahčiť používanie iných ako osobných údajov inými stranami ako výrobcami a plne tak využiť potenciál súboru údajov. Ak bude návrh schválený, otvorí startupom nové príležitosti ponúkať služby na jednotnom trhu s údajmi a podporovať inovácie v oblastiach založených na využití údajov.

Aké sú hlavné návrhy?

Medzi hlavné ciele Návrhu aktu o údajoch patrí:

  • umožniť užívateľom pripojených zariadení (napríklad inteligentné domáce spotrebiče alebo inteligentné priemyselné stroje) získať prístup k iným ako osobným údajom, ktoré vygenerujú, a zdieľať tieto údaje s tretími stranami, aby tak mohli využívať širšiu ponuku služieb bez toho, aby boli závislí na samotných výrobcoch,
  • pomôcť startupom a MSP (malým a stredným podnikom) s prípravou a vyjednávaním spravodlivých zmlúv o zdieľaní údajov (t. j. zmlúv o zdieľaní iných ako osobných údajov medzi výrobcami a poskytovateľmi služieb) – Komisia má v úmysle pripraviť vzorové zmluvné podmienky a neférové ustanovenia v zmluvách nebudú záväzné,
  • umožniť zákazníkom prechádzať medzi rôznymi poskytovateľmi cloudových služieb bez akýchkoľvek nákladov, 
  • objasniť smernicu o databázach (ktorá sa zameriava na právnu ochranu databáz) – k iným ako osobným údajom z pripojených zariadení, ktoré sú obsiahnuté v databázach, bude možné mať prístup a používať ich rovnakým spôsobom ako údaje, ktoré nie sú obsiahnuté v databázach.

Koho sa Návrh bude týkať?

Spotrebitelia budú mať prístup k iným ako osobným údajom generovaným pri používaní ich zariadenia a budú môcť požiadať výrobcov, aby tieto údaje zdieľali s tretími stranami, ktoré poskytujú popredajné služby a služby s pridanou hodnotou, ako prediktívna údržba a opravy.

Poskytovatelia popredajných služieb (ako napr. servisovanie smart vozidiel tretími stranami) budú mať prístup k iným ako osobným údajom, aby mohli ponúkať cenovo dostupnejšie a personalizované služby. Prostredníctvom ich využitia v strojovom učení a tréningových algoritmoch môžu iné ako osobné údaje pomôcť poskytovateľom služieb pri ďalšom inovovaní a vytváraní nových digitálnych služieb.

Startupy získajú prístup k iným ako osobným údajom na základe jasných pravidiel, ale zároveň budú vylúčené z vyššie uvedených povinností zdieľať tieto údaje s inými stranami na žiadosť spotrebiteľov, pokiaľ startup nie je závislý od iných veľkých podnikov. Okrem toho budú startupy chránené pred nespravodlivými ustanoveniami v zmluvách o zdieľaní údajov (ako je napríklad ustanovenie vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť strany, ktorá si túto podmienku stanovila, za úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť).

Ako bude tento akt korešpondovať s GDPR? 

Akt o údajoch je v súlade s nariadením GDPR, ktoré sa zameriava na osobné údaje, a nadväzuje na jeho poslanie. Podľa GDPR je právo na prenosnosť údajov obmedzené na osobné údaje spracúvané na základe určitých právnych základov a len na prípady, kde je to technicky možné. Akt o údajoch rozšíri toto právo na pripojené zariadenia tak, aby spotrebitelia mali prístup aj k iným ako osobným údajom generovaným zariadeniami, ktoré používajú.

 ​​Ste startup, ktorému by pomohlo využívanie iných ako osobných údajov? Akt o údajoch by vám mohol uľahčiť prístup k týmto dátam s cieľom zlepšiť vaše služby, ale zároveň vám môže uložiť ďalšie povinnosti v oblasti práv spotrebiteľov týkajúcich sa ich údajov. Sme nadšení z potenciálnych inovácií, ktoré by tento akt mohol priniesť, a priebežne budeme sledovať ďalší vývoj. Ak vás zatiaľ zaujíma, ako používať osobné údaje vo vašom produkte, viac informácií nájdete v našom článku tu.

Editori: 

Napísala: Simona Stasová
Editovali: Tatiana Pavelková a Annabel Pemberton