Bude mať na vašu firmu vplyv nové nariadenie o digitálnych službách?

Od 17. februára 2024 bude účinný Akt o digitálnych službách (DSA), ktorý nastavuje nové pravidlá pre fungovanie digitálnych služieb v rámci EÚ. DSA určuje nové povinnosti nie len veľkým platformám ako napr. Facebook (VLOP), ale aj menším a stredným podnikateľom. O DSA sme písali už v roku 2022 tu: The Digital Services Act: A new global golden standard for internet regulation?

Na koho sa teda DSA, okrem VLOP, aplikuje?

  1. Sprostredkovateľské služby ponúkajúce sieťovú infraštruktúru, a to najmä poskytovatelia prístupu na internet, registrátori doménových mien, služby priameho zasielania správ, siete VPN, systémy názvov domén, hlasové služby cez IP a i.
  2. Hostingové služby, a to najmä webhostingové služby, cloudové služby, online platformy, obchody s aplikáciami, diskusné fóra, blogové fóra, platformy umožňujúce vytváranie účtov/profilov, t. j. všeobecne služby umožňujúce zdieľanie informácií a (nie nevyhnutne) aj obsahu.
  3. Online platformy, ktoré spájajú predajcov a spotrebiteľov a to najmä online trhoviská, obchody s aplikáciami, a sociálne siete.

Či sa na Vás DSA nakoniec aplikuje závisí od toho, či spĺňate všetky definičné kritéria stanovené DSA.

Pokuty za nedodržanie povinnosti, ktoré vyplývajú z DSA sú nastavené vysoko, a to až do výšky 6 % ročného obratu spoločnosti. Preto našim klientom odporúčame aby týmto povinnostiam venovali náležitú pozornosť.

Keďže sa špecializujeme na orientáciu v zložitostiach týchto predpisov a vieme vám poskytnúť právne poradenstvo aby ste sa ubezpečili, že vaše ďalšie podnikanie bude v súlade s DSA.

Ak potrebujete podrobnejšie informácie alebo máte konkrétne otázky o tom, ako sa DSA týka vašej firmy, odporúčame vám obrátiť sa na nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy: hello@sparring.io alebo priamo na veronika.vasekova@sparring.io.