Konvertibilný úver vs. odkúpenie podielu (equity round)

1. Priamy vstup do spoločnosti

Typický pre neskoršie investičné kolá.

Tradičným spôsobom vstupu do spoločnosti je nadobudnutie podielu. Tento vstup si vyžaduje prípravu rozsiahlejšej korporátnej dokumentácie, stojí viac a trvá dlhšie. Na druhej strane obe strany vedia, do čoho idú. Priamy vstup se využíva hlavne v neskorších investičných kolách (od Series A a ďalej). V CEE regióne sa často využíva tiež v angel rounde.

2. Konvertibilný úver

Najčastejšia forma investície dizajnovaná pre startupy.

Ide o peňažný úver oprávňujúci veriteľa vymeniť (konvertovať) ho za obchodný podiel v spoločnosti. Tento typ investície je rýchlejší a lacnejší, keďže sa investor až do momentu konverzie (moment po 18 až 24 mesiacoch od poskytnutia úveru) nestáva spoločníkom v spoločnosti. 

Hlavná výhoda

Stávka na budúcu hodnotu startupu umožní zakladateľom udržať v spoločnosti viac ekvity.

Konvertibilný úver je nenápadným stvoriteľom celého startupového ekosystému. Bez neho by jednoducho nevznikol. Ak by totiž startup prijímal investície pri aktuálnej (typicky nízkej) valuácii, zakladatelia by buď nemohli prijať vysokú investíciu (takže by si veľmi nepomohli) alebo by sa prílišne rozriedili už v prvých kolách a neostala by im ekvita na tie ďalšie. Túto hlavu 22 konvertibilný úver rieši tak, že strany sa dohodnú na budúcej investičnej valuácii, ktorú by startup mal mať o 18 až 24 mesiacov. Tá často prevyšuje súčasnú valuáciu aj o viac ako 100%. Táto valuácia umožňuje zakladateľom získať vyššiu investíciu pri strate menšej časti ekvity. Ostatné aspekty konvertibilného úveru rozoberáme v manuáli TU.

Realita CEE regiónu

V CEE sa konvertibilný úver často komplikuje v prospech investora.

V našich zemepisných šírkach sa niektoré výhody konvertibilného úveru strácajú agresívnym správaním niektorých investorov. Ide hlavne o 2 oblasti:

  • Korporátna štruktúra: V seed investičnom kole investori typicky vyžadujú zriadenie dozornej rady, kde majú nadpolovičnú väčšinu. Táto následne schvaľuje všetky dôležité kroky spoločnosti (napr. vstup nového investora). Takéto nastavenie spomaľuje celú transakciu, ako aj ďalšie fungovanie startupu. Je to v príkrom rozpore s praxou na západe, kde dozorná rada v seed fáze buď nevzniká vôbec alebo v nej investori majú len menšinu. 

  • Valuácia: Niektorí investori podkopávajú účel konvertibilného úveru tým, že s úverom je spojený vysoký úrok (niekedy aj nad 10% p.a.) a tiež vysoká zľava (nad 30%) pri konverzii.