Investiční kola

Podle stádia, ve kterém se startup nachází, můžeme rozlišovat 6 základních investičních kol. Různí investoři (včetně VC fondů) se obyčejně specializují na konkrétní stádia investicí (typicky raná stádia – Seed až Series A versus pozdní stádia – od Series B). Mezi koly nejsou jasně stanovené hranice, a proto se mohou částečně překrývat.

  • Angel (Pre-Seed) – neoficiálně před-kolo investování, kdy je startup na úplném začátku, produkt je ve fázi nápadu a první finance (do 50k EUR) poskytují zakladatelé, případně přátelé, rodina a bonitní jednotlivci (friends, family & fools). Profesionální investoři v tomto stádiu zpravidla neinvestují. Investiční dokumentace je jednoduchá a investici je možné zprocesovat v horizontu týdnů. Na získání investice někdy stačí i dobrá prezentace s Excelem. 🙂
  • Seed – první oficiální investiční kolo, ve kterém investují angel investoři a VC fondy specializované na toto stádium. Investici získanou v tomto kole (mezi 50k až 1M EUR) zakladatelé využijí na průzkum trhu (validace) a vývoj produktu. Investory často zajímá demo produktu a tým zakladatelů. Investiční dokumentace už je standardizovaná a složitá. Je dobré nechat se zastupovat advokáty se zkušenostmi z inovačního byznysu. Investici se málokdy podaří zkompletizovat za méně než 3 měsíce. Většina startupů skončí právě v tomto stádiu a nedostane se do Series A.
  • Series A – od startupu se očekává částečná stabilita, např. pravidelní zákazníci nebo stabilní příjem (recurring revenueMRR). Finance ze Series A se použijí na škálování, tj. na zvýšení počtu zákazníků, expanzi na nové trhy nebo rozšíření nabídky produktů. Investory už mnohem více zajímá ekonomika projektu (traction a ROI) a dlouhodobá strategie. Na toto stadium se zaměřují větší resp. tradičnější VC fondy a jen málokdy angel investoři. Další alternativou v tomto stádiu může být strategický investor nebo crowdfunding. Výška investice se může pohybovat okolo 1M až 10M EUR a investici zpravidla vede jeden investor, který investuje většinu částky. Komplexností a časově se investice podobá seed kolu. U strategických investorů může investice zabrat i rok, a to z důvodu těžkopádnosti investora.
  • Series B – startup je na trhu etablovaný, umí prokázat svůj úspěch z předcházejících kol, má dostatek uživatelů a příjmů a další finance ze Series B využije na agresivní expanzi. V tomto kole je klíčové investorům demonstrovat strmý růst. Může vám pomoct, pokud jste v přecházejících kolech neměli příliš vysokou valuaci, protože z nižší valuace v seed kole se roste jednodušeji. Proces investice a klíčoví hráči jsou podobní jako v případě Series A a často zde investují ti samí investoři. Investuje se okolo 10M až 15M EUR, ale výška se zde může v jednotlivých případech velmi lišit.

  • Series C a další – startup je už poměrně úspěšný a finance potřebuje na další růst, rozšíření na nové trhy s novými produkty nebo i na akvizici jiných (konkurenčních nebo komplementárních) společností. Kromě VC fondů zaměřujících se na pozdější stádia zde mohou vstoupit i hedge fondy nebo private equity firmy. Častokrát startupy po Series C přestávají přijímat externí investice, ale některé pokračují se Series D, E, F atd. podle jejich možností a potřeb. Je ale důležité pamatovat na další ředění podílů founderů (dilution). Do těchto kol se dostane už jen zlomek startupů.
  • Bridge Round (překlenovací kolo) – menší investiční kolo, které může proběhnout mezi jednotlivými koly zmíněnými výše. Má startupu pomoct dostat se do vyššího stadia a někdy kompenzuje externí faktory (např. momentálně koronakrizi). Podílejí se na něm typicky současní investoři startupu, kteří nechtějí ztratit celou investici.