Konvertibilní úvěr vs. Odkoupení podílu (equity round)

1. Přímý vstup do společnosti

Typický pro pozdější investiční kola.

Tradičním způsobem vstupu do společnosti je nabytí podílu. Tento vstup si vyžaduje přípravu rozsáhlejší korporátní dokumentace, stojí víc a trvá déle. Na druhou stranu obě strany ví, do čeho jdou. Přímý vstup se využívá hlavně v pozdějších investičných kolech (od Series A a dál). V CEE regionu se často využívá také v angel roundě.

2. Konvertibilní úvěr

Nejčastější forma investice designovaná pro startupy.

Jde o peněžitý úvěr opravňující věřitele vyměnit (konvertovat) ho za obchodní podíl ve společnosti. Tento typ investice je rychlejší a levnější, protože investor se až do momentu konverze (moment po 18 až 24 měsících od poskytnutí úvěru) nestává společníkem ve společnosti. 

Hlavní výhoda

Sázka na budoucí hodnotu startupu umožní zakladatelům udržet ve společnosti víc ekvity.

Konvertibilní úvěr je nenápadným stvořitelem celého startupového ekosystému. Bez něj by jednoduše nevznikal. Pokud by totiž startup přijímal investice při aktuální (typicky nízké) valuaci, zakladatelé by buď nemohli přijmout vysokou investici (takže by si velmi nepomohli) anebo by se příliš rozředili už v prvních kolech a nezůstala by jim ekvita na ty další. Tuto hlavu 22 konvertibilní úvěr řeší tak, že strany se dohodnou na budoucí investiční valuaci, kterou by startup měl mít za 18 až 24 měsíců. Ta často převyšuje současnou valuaci i o více než 100%. Tato valuace umožňuje zakladatelům získat vyšší investici při ztrátě menší části ekvity. Ostatní aspekty konvertibilního úvěru rozebíráme v manuálu ZDE.

Realita CEE regionu

V CEE se konvertibilní úvěr často komplikuje ve prospěch investora.

V našich zeměpisných šířkách se některé výhody konvertibilního úvěru ztrácejí agresivním chováním některých investorů. Jde hlavně o 2 oblasti:

  • Korporátní struktura: V seed investičním kole investoři typicky vyžadují zřízení dozorčí rady, kde mají nadpoloviční většinu. Tato následně schvaluje všechny důležité kroky společnosti (např. vstup nového investora). Takové nastavení zpomaluje celou transakci, stejně jako i další fungování startupu. Je to v příkrém rozporu s praxí na západě, kde dozorčí rada v seed fázi buď nevzniká vůbec anebo v ní investoři mají jen menšinu. 
  • Valuace: Někteří investoři podkopávají účel konvertibilního úvěru tím, že s úvěrem je spojený vysoký úrok (někdy i nad 10% p.a.) a také vysoká sleva (nad 30%) při konverzi.