DSA

Bude mať na vašu firmu vplyv nové nariadenie o digitálnych službách?

Od 17. februára 2024 bude účinný Akt o digitálnych službách (DSA), ktorý nastavuje nové pravidlá…

Bad Leaver

Bad Leaver v kontexte pre-seed investičného kola startupu

Bad Leaver mechanizmus, rovnako ako Good Leaver mechanizmus, tvorí dôležitú súčasť každej dohody medzi spoločníkmi…

Good Leaver

Good Leaver v kontexte pre-seed investičného kola startupu

Good Leaver mechanizmus tvorí dôležitú súčasť dohody medzi spoločníkmi startupu. Základnou myšlienkou je, že by…

MiCA picture

MiCA: Prvá regulácia kryptoaktív na európskej úrovni je na stole

Balík EÚ pre oblasť digitálnych financií MiCA by sa nemala považovať za samostatnú iniciatívu. Toto…

Blog - Data usage

Budúcnosť používania iných ako osobných údajov: Návrh aktu o údajoch od Európskej komisie

Prístup k údajom je pre niektoré startupy životne dôležitý. Nový návrh Európskej komisie môže pre spoločnosti, ktoré využívajú iné ako osobné údaje, otvoriť ďalšie príležitosti na inovácie…

Data Tracking

Daniar Rusnak o Data Trackingu

Ako dobre poznáte svojich zákazníkov? Viete len o počte kliknutí na vašu stránku alebo naozaj…

Startup

Rasťo Ivanič o udržateľnom raste startupov

Zatiaľ čo veľa startupov verí v rýchle škálovanie a rýchle získavanie financií, iné spoločnosti sa…

Startup

Daniel Hastík o startup fúzích, akvizicích a exitech

Je tu nový týždeň a s ním nová epizóda Savvy with Sparring! Tentokrát sa Annabel…

Zdroje financovania

Jaroslav Lupták o tom, čo zvážiť predtým, ako vyhľadáte externé zdroje financovania

Ste pripravení na pre-seed a seed investíciu? V tohtotýždňovej epizóde Savvy with Sparring Annabel rozoberala…

Pravidlá

Anni Säär o tom, prečo kvalitné pravidlá vytvárajú kvalitné priateľstvá

Myslíte si, že zakladateľská zmluva nie je dôležitá? V najnovšej epizóde podcastu sa dozviete, prečo je SHA (shareholders‘ agreement / dohoda medzi spoločníkmi) dôležitá a čo to vlastne je.

Startup

Majo Porvažník a Marek Križka o “Open Source” práve

Playbook spúšťa svoj podcast! Majo a Marek porozprávajú o tom, akým problémom zakladatelia firiem čelia a prečo sú presvedčení, že práve Playbook je v takýchto prípadoch riešením…

BLOG - GDPR

GDPR vs. CCPA

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a kalifornský zákon o ochrane spotrebiteľa z roku 2018 (ďalej len „CCPA“) majú rovnaký cieľ, a to zaručiť a poskytnúť adekvátnu ochranu fyzickým osobám v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Blog - Data usage-1

Konvertibilný úver vs. odkúpenie podielu (equity round)

Tradičným spôsobom vstupu do spoločnosti je nadobudnutie podielu. Tento vstup si vyžaduje prípravu rozsiahlejšej korporátnej dokumentácie, stojí viac a trvá dlhšie. Na druhej strane obe strany vedia, do čoho idú. Priamy vstup se využíva hlavne v neskorších investičných kolách (od Series A a ďalej). V CEE regióne sa často využíva tiež v angel rounde.

Blog Investment rounds

Investičné kolá

Podľa štádia, v ktorom sa startup nachádza, môžeme rozlišovať 6 základných investičných kôl. Rôzni investori (vrátane VC fondov) sa obyčajne špecializujú na konkrétne štádia investícii (typicky skoré štádiá – Seed až Series A versus neskoré štádiá – od Series B). Medzi kolami nie sú jasne stanovené hranice, a preto sa môžu čiastočne prekrývať.

Blog Unregistered Labour

Práca na čierno v SR

Nelegálna práca (práca na čierno) je práca, ktorá spĺňa kritériá závislej práce, je vykonávaná akoukoľvek osobou (napr. živnostníkom) pre podnikateľa alebo spoločnosť, avšak medzi takýmito osobami neexistuje žiaden zamestnanecký alebo iný pracovnoprávny vzťah (namiesto toho je uzavretá zmluva na základe občianskeho alebo obchodného práva).