Budoucnost používání neosobních údajů: Návrh aktu o datech od Evropské komise

Přístup k datům je pro některé startupy životně důležitý. Pro společnosti využívající neosobní údaje, může nový návrh Evropské komise otevřít další inovační příležitosti…

Co je Návrh aktu o datech?

V únoru 2022 byl zveřejněn dlouho očekávaný Návrh aktu o datech, který stanoví nová pravidla pro využívání neosobních údajů generovaných na evropském trhu (jako jsou údaje ze senzorů, údaje o počasí atd., které nelze použít k identifikaci osoby). Cílem aktu o datech spolu s aktem o správě dat je usnadnit používání neosobních údajů jinými stranami než výrobci a plně využít potenciál souboru dat. Pokud bude schválen, otevře nové příležitosti pro startupy nabízet služby na jednotném trhu s daty a podporovat inovace v oblastech založených na využívání dat. 

Jaké jsou hlavní návrhy?

Mezi hlavní cíle Návrhu aktu o datech patří:

  • umožnit uživatelům připojených zařízení (např. chytré domácí spotřebiče nebo chytré průmyslové stroje) získat přístup k neosobním údajům, které vygenerují, a sdílet tato data s třetími stranami, aby tak mohli využívat širší škálu služeb, aniž by byli závislí na samotných výrobcích,
  • pomoci startupům a MSP (malým a středním podnikům) s tvorbou a vyjednáváním spravedlivých smluv o sdílení údajů (tj. smluv o sdílení neosobních údajů mezi výrobci a poskytovateli služeb) – Komise hodlá připravit vzorové smluvní podmínky a nespravedlivá smluvní ustanovení nebudou závazná,
  • umožnit spotřebitelům přecházet mezi různými poskytovateli cloudových služeb bez jakýchkoli nákladů,
  • upřesnit směrnici o databázích (která se zaměřuje na právní ochranu databází) – k neosobním údajům z připojených zařízení obsaženým v databázích bude možné mít přístup a používat je stejně jako neosobní údaje, které nejsou obsaženy v databázích.


Koho se Návrh dotkne?

Spotřebitelé budou mít přístup k neosobním údajům generovaným používáním jejich zařízení a budou moci požádat výrobce, aby tyto údaje sdíleli s třetími stranami, které mohou poskytovat poprodejní služby a služby s přidanou hodnotou, jako jsou prediktivní údržba a opravy.

Poskytovatelé poprodejních služeb (jako např. servis smart vozů třetími stranami) budou mít přístup k neosobním údajům, aby mohli nabízet cenově dostupnější a personalizované služby. Prostřednictvím jejich využití ve strojovém učení a tréninkových algoritmech mohou neosobní údaje pomáhat poskytovatelům služeb při dalších inovacích a vytváření nových digitálních služeb.

Startupy získají přístup k neosobním údajům podle jasných pravidel, ale budou vyloučeny z výše uvedené povinnosti sdílet tato data s jinými stranami na žádost spotřebitelů, pokud startup není závislý na jiných velkých podnicích. Kromě toho budou startupy chráněny před nespravedlivými ustanoveními ve smlouvách o sdílení údajů (jako je ustanovení vylučující nebo omezující odpovědnost strany, která tuto podmínku stanovila, za úmyslné jednání nebo hrubou nedbalost).

Jak bude tento akt korespondovat s GDPR?

Akt o datech je v souladu s nařízením GDPR zaměřeným na osobní údaje a dále pokračuje v jeho misi. Podle GDPR je právo na přenositelnost údajů omezeno na osobní údaje zpracovávané na základě určitých právních základů a jen na případy, kde je to technicky proveditelné. Akt o datech rozšíří toto právo na připojená zařízení tak, aby spotřebitelé měli přístup také k neosobním údajům generovaným zařízeními, které používají.

 ​​

Jste startup, kterému by prospělo využití neosobních údajů (začít je využívat nebo zlepšit jejich využití)? Akt o datech by vám mohl usnadnit přístup k těmto údajům za účelem zlepšení vašich služeb, může vám však uložit další povinnosti v oblasti práv spotřebitelů týkajících se jejich údajů. Jsme nadšeni z potenciálních inovací, které by tento akt o datech mohl přinést, a průběžně budeme sledovat další vývoj. Pokud vás mezitím zajímá, jak používat osobní údaje ve vašem produktu, zjistěte více v našem článku zde.

Editoři: 

Napsala: Simona Stasová
Editovali: Tatiana Pavelková a Annabel Pemberton